SUN CHEMICAL A/S
Grunddata
CVR-nr:
21420018
P-nr:
1001535091
Fagsystemnøgle:
174ca55d-f552-4662-a833-e43112434f71
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Københavnsvej 112
4600 Køge
Matrikel:
6g - Ølby By, Højelse
Kommune:
Køge Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
Bilag 2 listepunkt D 201. Virksomheder, der ved fysiske processer fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor fremstillingen kan giveanledning til væsentlig forurening. Oplag af flydende organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter,herunder enzymer, hvor oplaget kan give anledning til væsentlig forurening, bortsetfra flydende kvælstofholdige gødningsstoffer. Oplag af flydende kvælstofholdige gødningsstoffer på mere end 500 tons.
Biaktiviteter:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
201200
Myndighed
Miljømyndighed:
Miljøstyrelsen Virksomheder
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 01-11-2017 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 21-08-2018 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 22-09-2021 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 22-09-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 20-02-2020 Meddelt Vis
Indskærpelse 09-02-2021 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse 27-04-2015 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 01-12-2017 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 13-09-2018 Miljøgodkendelse Meddelt Vis