Stena Recycling A/S
Grunddata
CVR-nr:
24208362
P-nr:
1014788898
Fagsystemnøgle:
332c6779-0b19-4395-97ed-cc4709c3d474
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Troldholm 11
9400 Nørresundby
Matrikel:
3ey - Lindholm By, Lindholm
Kommune:
Aalborg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
383200
Myndighed
Miljømyndighed:
Aalborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret tilsyn - varslet Administrativt tilsyn 07-06-2016 Vis
Basistilsyn - varslet Fysisk tilsyn 12-09-2018 Vis
Kampagnetilsyn plast - varslet Fysisk tilsyn 12-09-2018 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status