Jakob Vilhelmsen m.fl.
Grunddata
CVR-nr:
14663347
P-nr:
1000781003
Fagsystemnøgle:
7bb83769-ed1f-4ab0-9027-11098b8f80ad
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Ålborgvej 494
9352 Dybvad
Matrikel:
2a - Idskov Fjerdings vestlige Del, Voer
Kommune:
Brønderslev Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 12 stk. 1 nr. 2 - Slagtesvinehold, som er godkendt efter tidligere gældende regler i husdyrbrugloventil 210 dyreenheder, hvis der er tale om slagtesvin (over 30 kg), eller 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg).
BAT-konklusioner:
Intensivt opdræt af fjerkræ og svin (Intensive Rearing of Poultry and Pigs, IRPP)
Virksomhedsgruppe:
IE-slagtesvinehold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse slagtesvinehold. (kategori 1a)
Branchekode:
14610
Myndighed
Miljømyndighed:
Brønderslev Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret tilsyn Administrativt tilsyn 05-07-2018 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 15-08-2019 Vis
Prioriteret miljøtilsyn Administrativt tilsyn 17-02-2021 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 09-03-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Spilldolie skal stå i beholder placeret i et opsamlingsvolumen 09-03-2022 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
§12 miljøgodkendelse til Ålborgvej 494 18-03-2014 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Revurdering 09-02-2021 Revurdering Meddelt Vis