Herfølge svømmehal
Grunddata
P-nr:
1003286989
Fagsystemnøgle:
1aee5e4f-0161-4191-a319-17c6b32dc4c8
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Scheelsvej 2a
4681 Herfølge
Matrikel:
38be - Herfølge By, Herfølge
Kommune:
Køge Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af § 42 i miljøbeskyttelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder og anlæg.
Branchekode:
931100
Myndighed
Miljømyndighed:
Køge Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Samlet tilsyn(§ 42 virk./andre virk.) Fysisk tilsyn 25-04-2017 Vis
Samlet tilsyn(§ 42 virk./andre virk.) Fysisk tilsyn 19-03-2018 Vis
Samlet tilsyn(§ 42 virk./andre virk.) Fysisk tilsyn 09-04-2019 Vis
Samlet tilsyn(§ 42 virk./andre virk.) Fysisk tilsyn 20-10-2020 Vis
Samlet tilsyn(§ 42 virk./andre virk.) Fysisk tilsyn 09-11-2021 Vis
Samlet tilsyn(§ 42 virk./andre virk.) Fysisk tilsyn 06-10-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status