Grunddata
CVR-nr:
33776039
Fagsystemnøgle:
5ea117ef-9e98-4358-bd31-2fc180702107
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Udbyhøjvej 504
8983 Gjerlev J
Matrikel:
6a - Ilshøj By, Ø. Tørslev
Kommune:
Randers Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
DAKA DENMARK A/S
Adresse:
Lundagervej 21
8722 Hedensted
Telefon:
76745111
Email:
daka@daka.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Randers Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 24-06-2021 Vis
Tilsyn efter § 7 Fysisk tilsyn 06-10-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 25-06-2021 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse af oplag af spildevand 15-03-2021 Miljøgodkendelse Meddelt Vis