Køge Idrætspark - Kunstgræsplæne (begge anlæg)
Grunddata
Fagsystemnøgle:
ce761841-1aca-45e8-a602-81cb78f66bf1
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Ved Stadion 2B
4600 Køge
Matrikel:
11rd - Køge Markjorder
Kommune:
Køge Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af § 42 i miljøbeskyttelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder og anlæg.
Myndighed
Miljømyndighed:
Køge Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 31-08-2018 Vis
Adminstrativt tilsyn Fysisk tilsyn 25-06-2021 Vis
Samlet tilsyn(§ 42 virk./andre virk.) Fysisk tilsyn 12-06-2020 Vis
Samlet tilsyn(§ 42 virk./andre virk.) Fysisk tilsyn 09-04-2021 Vis
Opfølgende tilsyn(§ 42 virk./andre virk. Administrativt tilsyn 28-03-2022 Vis
Opfølgende tilsyn(§ 42 virk./andre virk. Administrativt tilsyn 04-04-2022 Vis
Opfølgende tilsyn(§ 42 virk./andre virk. Fysisk tilsyn 28-09-2022 Vis
Opfølgende tilsyn(§ 42 virk./andre virk. Administrativt tilsyn 11-04-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status