Grunddata
CVR-nr:
27987095
Fagsystemnøgle:
924d2829-356a-47c9-8681-1692e3b56b4d
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Theilgaards Torv 1A
4600 Køge
Matrikel:
7c - Ølby By, Højelse
Kommune:
Køge Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
CC EJENDOMME KØGE ApS
Adresse:
Søndre Alle 2
4600 Køge
Telefon:
56635007
Email:
cc@ccejendomme.com
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af § 42 i miljøbeskyttelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder og anlæg.
Myndighed
Miljømyndighed:
Køge Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Opfølgende tilsyn(§ 42 virk./andre virk. Fysisk tilsyn 16-09-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 16-09-2022 Meddelt Vis