Køge Marina generelt
Grunddata
CVR-nr:
29189374
P-nr:
1003286643
Fagsystemnøgle:
26eb8023-a0a7-47bf-a3f9-ace52d816590
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Bådehavnen 2
4600 Køge
Matrikel:
11tø - Køge Markjorder
Kommune:
Køge Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af § 42 i miljøbeskyttelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder og anlæg.
Branchekode:
932910
Myndighed
Miljømyndighed:
Køge Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Akut tilsyn Fysisk tilsyn 02-01-2019 Vis
Akut tilsyn Fysisk tilsyn 02-01-2019 Vis
Opfølgende tilsyn(§ 42 virk./andre virk. Fysisk tilsyn 01-04-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status