Teglparken Handel og Produkt ApS
Grunddata
CVR-nr:
29246327
P-nr:
1021220317
Fagsystemnøgle:
53000000001689
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Stakrogevej 28
7260 Sønder-Omme
Matrikel:
8ba - Kirkeby By, Sdr. Omme
Kommune:
Billund Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
466300
Myndighed
Miljømyndighed:
Billund Kommune
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Miljøtilsyn, varslet Fysisk tilsyn 29-11-2016 Vis
Miljøtilsyn, §9, uvarslet Fysisk tilsyn 22-06-2016 Vis
Miljøtilsyn, §9, uvarslet Fysisk tilsyn 03-11-2016 Vis
Miljøtilsyn, §9, uvarslet Fysisk tilsyn 11-05-2016 Vis
Miljøtilsyn, §9, uvarslet Fysisk tilsyn 26-05-2016 Vis
Miljøtilsyn, §9, uvarslet Fysisk tilsyn 03-06-2016 Vis
Miljøtilsyn, varslet Fysisk tilsyn 12-12-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Påbud 16-09-2016 Meddelt Vis