Grunddata
CVR-nr:
12798377
Fagsystemnøgle:
49a55a09-7120-4903-8f9e-e0a3175e311c
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Stenisengevej 20
9382 Tylstrup
Matrikel:
5b - Kraghedens vestlige Del, Ø. Brønderslev
Kommune:
Brønderslev Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
GDR JAN ULRICH
Adresse:
Vildmosevej 21
9700 Brønderslev
Telefon:
98800580
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 12 stk. 1 nr. 2 - Slagtesvinehold, som er godkendt efter tidligere gældende regler i husdyrbrugloventil 210 dyreenheder, hvis der er tale om slagtesvin (over 30 kg), eller 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg).
BAT-konklusioner:
Intensivt opdræt af fjerkræ og svin (Intensive Rearing of Poultry and Pigs, IRPP)
Virksomhedsgruppe:
IE-slagtesvinehold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse slagtesvinehold. (kategori 1a)
Myndighed
Miljømyndighed:
Brønderslev Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 13-07-2018 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 17-12-2019 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 23-08-2016 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 09-03-2020 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 06-12-2021 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 27-07-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 01-11-2016 Meddelt Vis
Indskærpelser 05-10-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse Lovliggørelse af dyrehold 06-12-2021 Efterkommet Vis
Påbud om reparation af gyllebeholder 13-07-2022 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
§12 miljøgodkendelse til Stenisengevej 20 13-07-2010 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Tillæg 1 til §12 miljøgodkendelse til økologisk griseproduktion på Stenisengevej 20, 9382 Tylstrup 15-08-2017 Tillæg til miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Revurdering 03-02-2021 Revurdering Meddelt Vis
Tilladelse til skift i dyretyper på Stenisengevej 20, Brønderslev 01-03-2022 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis