Staldanlæg Sindrupvej 14
Grunddata
CVR-nr:
40614834
CHR-nr:
97415
Fagsystemnøgle:
78500000000066
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Sindrupvej 14
7760 Hurup Thy
Matrikel:
5a - Sindrup By, Ydby
Kommune:
Thisted Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Adresse:
Villerslevvej 75
7755 Bedsted Thy
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 a - Husdyrbrug, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E: E > 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED (kategori 1b)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Thisted Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Myndigheden har fastsat emisssionsgrænseværdier, der er lempeligere end dem, som følger af BAT-konklusioner:
19-03-2019
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
11-10-2016 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 11-10-2016 Vis
Basis, varslet Fysisk tilsyn 12-12-2018 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 26-04-2019 Vis
Basis, varslet Fysisk tilsyn 07-09-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 09-01-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 09-01-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 07-09-2021 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
§ 12 Miljøgodkendelse - Slagtesvineproduktion 05-08-2009 Husdyrgodkendelse Meddelt Vis
Tillæg til § 12 Miljøgodkendelse - Slagtesvineproduktion 16-05-2012 Tillægsgodkendelse til Husdyrgodkendelse Meddelt Vis
§ 16 a-miljøgodkendelse, Smågrise- og slagtesvineproduktion 19-03-2019 Husdyrgodkendelse Meddelt Vis