Brønderslev Spildevand A/S
Grunddata
CVR-nr:
31155835
P-nr:
1013875398
Fagsystemnøgle:
45bee00e-85f7-42a6-a492-51f258546223
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Virksomhedsvej 20
9700 Brønderslev
Matrikel:
30z - V. Brønderslev, Brønderslev Jorder
Kommune:
Brønderslev Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
370000
Myndighed
Miljømyndighed:
Brønderslev Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Ja
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn Fysisk tilsyn 19-11-2019 Vis
Tilsyn med støjforhold Fysisk tilsyn 30-06-2022 Vis
Tilsyn med støjforhold fra forsyningens vandtårn Fysisk tilsyn 31-03-2022 Vis
Tilsyn med støjforhold ved forsyningens vandtårn Fysisk tilsyn 07-04-2022 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 15-12-2022 Vis
§9 tilsyn - tilsyn med strakspåbud om standsning af aktivitet Fysisk tilsyn 28-03-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 27-11-2019 Meddelt Vis
Påbud 24-03-2023 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse af Brønderslev Forsyning A/S, mellemdepot, Klokkerholm 06-06-2018 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Tillæg til miljøgodkendelse for mellemdepot, Klokkerholm 08-07-2021 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis