Nils Juul Hansen
Grunddata
CVR-nr:
25903366
Fagsystemnøgle:
6fd7e5ff-6a79-41d9-943c-4e87a59fa21c
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Agerstien 52
5591 Gelsted
Matrikel:
6a - Hønnerup By, Gelsted
Kommune:
Middelfart Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
Ejendom uden erhvervsmæssig dyrehold. Et plantebrug, hvis der på ejendommen anvendes eller opbevares husdyrgødning svarende til produktionen fra et erhvervsmæssigt dyrehold jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 2, stk. 1. Ikke omfattet af regelmæssige tilsyn jf. tilsynsbekendtgørelsen, men af § 81 stk 2i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, stk. 1 nr. 3
Virksomhedsgruppe:
Dyrehold omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen, undtagen pelsdyr, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse dyrehold.
Myndighed
Miljømyndighed:
Middelfart Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Tilsyn efter § 9 Fysisk tilsyn 04-07-2018 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Forbud 22-06-2018 Efterkommet Vis
Påbud 05-03-2018 Efterkommet Vis