Renseanlæg Vest
Grunddata
CVR-nr:
32651798
P-nr:
1016056320
Fagsystemnøgle:
19fd75fd-58bc-46d3-b61f-262079ef9fb9
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Mølholmsvej 30
9000 Aalborg
Matrikel:
34cu - Gl. Hasseris By, Hasseris
Kommune:
Aalborg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
370000
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 14-03-2017 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 01-12-2017 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 11-10-2018 Vis
Basistilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 03-09-2018 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status