Jørgen Albertsen
Grunddata
CVR-nr:
88528050
CHR-nr:
38359
Fagsystemnøgle:
ccb51536-d1b4-45de-8c70-107a907137c2
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Faldensvej 55
9700 Brønderslev
Matrikel:
7e - Hollensted By, Hallund
Kommune:
Brønderslev Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
GÅRDEJER JØRGEN ALBERTSEN
Adresse:
Faldensvej 55
9700 Brønderslev
Telefon:
98835848
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
Ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold med et produktionsareal mindre end eller lig med 100 m2, evt. mindre end 175, 200 eller 300 m2 produktionsareal jf. undtagelserne i husdyrgodkendelsesbekendtørelse nr. 916 af 23. juni 2017 § 7 nr. 1-3 - svarende til et erhvervsmæssig dyrehold, Ikke omfattet af regelmæssige tilsyn jf. tilsynsbekendtgørelsen, men af § 81 stk 2i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2 stk 1, nr. 5
Virksomhedsgruppe:
Dyrehold omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen, undtagen pelsdyr, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse dyrehold.
Myndighed
Miljømyndighed:
Brønderslev Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn Fysisk tilsyn 12-07-2018 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 20-09-2018 Vis
Tilsyn § 53 Husdyrgødningsbek. Fysisk tilsyn 02-07-2019 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 22-06-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 20-07-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelser 20-07-2018 Efterkommet Vis