Tingkjærvad Dambrug/Gejlvang Plantage v/Jens Howard Grøn
Grunddata
CVR-nr:
14975780
P-nr:
1007705782
Fagsystemnøgle:
14_Vejle_DAM
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Matrikel:
2p - Daldover By, Randbøl
Kommune:
Vejle Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
I 202. Ferskvandsdambrug og andre fiskeproduktionsanlæg, bortset fra fiskeproduktionsanlæg med fuld recirkulation og uden direkte udledning til vandløb, søer eller havet.
Virksomhedsgruppe:
Ferskvandsdambrug omfattet af listepunkt I 202 i godkendelsesbekendtgørelsen
Branchekode:
32200
Myndighed
Miljømyndighed:
Vejle Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Delvist tilsyn 04-05-2017 Fysisk tilsyn 04-05-2017 Vis
Delvist tilsyn 29-03-2017 Fysisk tilsyn 29-03-2017 Vis
Delvist tilsyn 18-04-2017 Fysisk tilsyn 18-04-2017 Vis
Samlet tilsyn 11-07-2017 Fysisk tilsyn 11-07-2017 Vis
Delvist tilsyn 03-10-2017 Fysisk tilsyn 03-10-2017 Vis
Tilsyn 2018 Fysisk tilsyn 24-08-2018 Vis
Delvist tilsyn 07-01-2019 Fysisk tilsyn 07-01-2019 Vis
Tilsyn 2019 Fysisk tilsyn 03-05-2019 Vis
Delvist tilsyn december 2019 Administrativt tilsyn 17-12-2019 Vis
Tilsyn 2020 Fysisk tilsyn 11-06-2020 Vis
Tilsyn 2023 Fysisk tilsyn 12-06-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Ulovligt udløb fra plantelagune 18-04-2017 Efterkommet Vis
Afledning af udløbsvand fra plantelagune 26-04-2017 Efterkommet Vis
Hul i jordvold omkring slamtank 05-05-2017 Efterkommet Vis
Defekt overløbsalarm på slamtank 05-05-2017 Efterkommet Vis
Afledning af slamvand til slamdepot 05-05-2017 Efterkommet Vis
Slam mv. på jorden 26-04-2017 Efterkommet Vis
Manglende indbygning af udløbsbygværk i vandløbsbrink 26-04-2017 Efterkommet Vis
Udskiftning af membran i slamtank 12-07-2017 Efterkommet Vis
Påbud om nedbringelse af udledning 04-01-2018 Efterkommet Vis
Overskridelse af udledergrænseværdier 10-11-2017 Efterkommet Vis
Anvendelse af kloramin-T 12-07-2017 Efterkommet Vis
Oprensning af tidligere bagkanal 15-05-2017 Efterkommet Vis
Hul i membran i mellemdepot til slam 08-05-2019 Efterkommet Vis
Reduceret foderforbrug 17-12-2019 Efterkommet Vis
Udlederkontrol organisk stof og totalfosfor 08-05-2019 Efterkommet Vis
Udformning af filter 08-05-2019 Efterkommet Vis
Udløbsbygværk 26-06-2023 Meddelt Vis