Snedker Martin Bergmann
Grunddata
CVR-nr:
64554115
Fagsystemnøgle:
735b1a69-da44-49ca-8587-117ebd902e76
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Glasmagervej 35
4684 Holme-Olstrup
Matrikel:
1bd - Holmegaard, Holme-Olstrup
Kommune:
Næstved Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Tømrer/Snedker v/Martin Bergmann Jensen
Adresse:
Glasmagervej 35
4684 Holmegaard
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af §42 i miljøbeskyttelsesloven, undtagen vindmøller
Branchekode:
433200
Myndighed
Miljømyndighed:
Næstved Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Samlet tilsyn - Basis Fysisk tilsyn 06-09-2017 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status