Thoruplund Ejendomme APS
Grunddata
CVR-nr:
52303710
Fagsystemnøgle:
c0323a06-2b45-482a-81e3-387425c1edea
Status:
Inaktiv
Adresse
Adresse:
Tvingvej 43
5220 Odense SØ
Matrikel:
20c - Birkum By, Fraugde
Kommune:
Odense Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
GARTNERIET THORUPLUND A/S. FRAUGDE
Adresse:
Tvingvej 43
5220 Odense SØ
Telefon:
65972203
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af § 42 i miljøbeskyttelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder og anlæg.
Myndighed
Miljømyndighed:
Odense Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis - Varslet Fysisk tilsyn 19-05-2018 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status