Nr Onsildvej 44 - Henrik Kirketerp
Grunddata
CVR-nr:
32746640
CHR-nr:
28878
Fagsystemnøgle:
416969d7-b76b-4f18-95b3-0c54a4af8e7a
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Nr Onsildvej 44
9500 Hobro
Matrikel:
7a - Nr. Onsild By, Nr. Onsild
Kommune:
Mariagerfjord Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Henrik Kirketerp
Adresse:
Nr Onsildvej 44
9500 Hobro
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E i intervallet: 750 kg NH3-N pr. år < E ≤ 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED, men omfattet af BAT(kategori 1b)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Mariagerfjord Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 23-08-2018 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 19-06-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 27-08-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelser 27-08-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelser 07-07-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelser 07-07-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelser 07-07-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelser 27-08-2018 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Hobro – Nr. Onsildvej 44 – Udvidelse af husdyrbrug – Miljøtilladelse 10-12-2020 Miljøgodkendelse Meddelt Vis