Miljøservice A/S
Grunddata
CVR-nr:
13683891
P-nr:
1000606116
Fagsystemnøgle:
32900000010289
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Matrikel:
5a - Kagstrup By, Ørslev
Kommune:
Ringsted Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
749090
Myndighed
Miljømyndighed:
Ringsted Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
09-06-2017 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 09-06-2017 Vis
Basis, varslet Fysisk tilsyn 23-10-2018 Vis
Prioriteret, varslet Fysisk tilsyn 29-05-2020 Vis
Klage §9, uvarslet Fysisk tilsyn 18-08-2020 Vis
Basis, varslet Fysisk tilsyn 10-12-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 18-12-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 20-08-2020 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse 16-08-2011 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis