FMT slamoplag på Valdemarskilde landbrug
Grunddata
CVR-nr:
20547634
Fagsystemnøgle:
b4242e81-a23e-484c-bfb0-9c3cf0682654
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Matrikel:
1a - Gudum By, Gudum
Kommune:
Slagelse Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
VALDEMARSKILDE LANDBRUG V/MICHAEL NEERGAARD
Adresse:
Telefon:
58544017
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Slagelse Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Miljøtilsyn, Basis, varslet Fysisk tilsyn 13-07-2018 Vis
Miljøtilsyn, Basis, varslet Fysisk tilsyn 02-10-2018 Vis
Miljøtilsyn, Basis, varslet Fysisk tilsyn 17-09-2018 Vis
Miljøtilsyn, Basis, varslet Fysisk tilsyn 14-08-2018 Vis
Miljøtilsyn, Prioriteret, uvarslet Fysisk tilsyn 05-08-2016 Vis
Miljøtilsyn, Basis, varslet Fysisk tilsyn 23-06-2021 Vis
Miljøtilsyn, Prioriteret, varslet Fysisk tilsyn 12-06-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 07-08-2018 Meddelt Vis
Indskærpelse 13-06-2018 Meddelt Vis
Indskærpelse 26-06-2018 Meddelt Vis
Indskærpelse 26-06-2018 Meddelt Vis
Indskærpelse 26-06-2018 Meddelt Vis
Indskærpelse 09-08-2022 Meddelt Vis
Indskærpelse 09-08-2022 Meddelt Vis