Havbundssedimentdepot Rærup
Grunddata
CVR-nr:
13838542
P-nr:
1024499002
Fagsystemnøgle:
61b56c70-9243-4377-91dd-97c5c307109a
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Rærupvej 29
9310 Vodskov
Matrikel:
30b - Fjordengene, Hammer
Kommune:
Aalborg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
522220
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 07-07-2017 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 08-03-2018 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 06-12-2018 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse 15-04-2016 Miljøgodkendelse Meddelt Vis