Knud Agergaard Thing
Grunddata
CVR-nr:
10660440
Fagsystemnøgle:
4e6239ee-7afc-47b7-ab5b-432b3872e17a
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Kraghedevej 306
9382 Tylstrup
Matrikel:
2c - Kraghedens østlige Del, Ø. Brønderslev
Kommune:
Brønderslev Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
KNUD THING
Adresse:
Hvilshøjvej 246
9700 Brønderslev
Telefon:
98811031
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E i intervallet: 750 kg NH3-N pr. år < E ≤ 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED, men omfattet af BAT(kategori 1b)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Brønderslev Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn Fysisk tilsyn 04-07-2018 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 29-08-2018 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 14-07-2021 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 24-08-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 04-07-2018 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøtilladelse § 16 til smågrise 29-03-2021 Husdyrtilladelse Endelig administrativ afgørelse Vis