H.J. Hansen Recycling A/S, Korsør
Grunddata
CVR-nr:
24336212
P-nr:
1021457007
Fagsystemnøgle:
c2167c09-4484-4c2c-944f-4aa83623bc50
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Norvangen 19
4220 Korsør
Matrikel:
316h - Korsør Bygrunde
Kommune:
Slagelse Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
467700
Myndighed
Miljømyndighed:
Slagelse Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Opstartstilsyn efter vilkårsændring Fysisk tilsyn 17-03-2017 Vis
Opstartstilsyn efter vilkårsændring Fysisk tilsyn 22-06-2017 Vis
Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 16-06-2016 Vis
Miljøtilsyn, Basis, varslet Fysisk tilsyn 17-03-2017 Vis
Miljøtilsyn, Prioriteret, varslet Fysisk tilsyn 13-08-2018 Vis
Miljøtilsyn, Prioriteret, uvarslet Fysisk tilsyn 11-07-2018 Vis
Miljøtilsyn, Prioriteret, varslet Fysisk tilsyn 06-07-2016 Vis
Miljøtilsyn, Basis, varslet Fysisk tilsyn 23-04-2020 Vis
Miljøtilsyn, Basis, varslet Fysisk tilsyn 31-08-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse, Spildevand 22-06-2016 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Tillægsgodkendelse 18-04-2017 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse af Oplagsplads for jern- og metalskrot på Korsør Havn 2013 12-04-2013 Miljøgodkendelse Meddelt Vis