Pakhus Bagerne Aps
Grunddata
CVR-nr:
41645687
Fagsystemnøgle:
97378938-61f7-4237-acb6-bb7e62697fcf
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Carlsensvej 3
4600 Køge
Matrikel:
20ac - Køge Markjorder
Kommune:
Køge Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Adresse:
Carlsensvej 3
4600 Køge
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af § 42 i miljøbeskyttelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder og anlæg.
Myndighed
Miljømyndighed:
Køge Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Opfølgende tilsyn(§ 42 virk./andre virk. Fysisk tilsyn 22-03-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status