Præhospitalet, Region Midtjylland 8 (§25, VVM)
Grunddata
Fagsystemnøgle:
1d866c78-60e2-426a-8425-777aa62e49c5
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Vester Nørlundvej 2
7500 Holstebro
Matrikel:
7a - Sønderlund, Holstebro Jorder
Kommune:
Holstebro Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af § 42 i miljøbeskyttelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder og anlæg.
Myndighed
Miljømyndighed:
Holstebro Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
§ 25-tilladelse til etablering af helikopterlandingsplads ved Vester Nørlundvej 29-01-2019 VVM-Afgørelse Meddelt Vis