Køge Svømmeland
Grunddata
CVR-nr:
29189374
P-nr:
1003287110
Fagsystemnøgle:
cb65eef7-1ed0-41f7-bfbf-2672701c48e5
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Ølbycenter 104
4600 Køge
Matrikel:
6bu - Ølby By, Højelse
Kommune:
Køge Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
Landbrug med øvrige dyrehold, Erhvervsmæssigt dyrehold mindre end eller lig med 3 DE og større end størelsesgrænserne jf. § 7 i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter. Ikke omfattet af regelmæssige tilsyn jf. tilsynsbekendtgørelsen, men af § 81 stk 2i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Øvrige dyrehold - erhvervsmæssigt dyrehold - hundehold med 5 eller flere hunde over 18 uger, herunder hundekenneler, hundepensioner jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen nr. 865 af 23. juni 2017 Øvrige dyrehold omfattet af tidligere regler om brugerbetaling - Hundehold Hundepensioner og hundehandler, Hundekenneler og andre hundehold med mere end 9 voksne hunde (over 18 uger) Omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 845 af 23. juni 2017 § 2 pkt 5
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af § 42 i miljøbeskyttelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder og anlæg.
Branchekode:
931100
Myndighed
Miljømyndighed:
Køge Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Rekvireret tilsyn eller møde Fysisk tilsyn 30-08-2016 Vis
Samlet tilsyn(§ 42 virk./andre virk.) Fysisk tilsyn 25-04-2017 Vis
Samlet tilsyn(§ 42 virk./andre virk.) Fysisk tilsyn 19-03-2018 Vis
Samlet tilsyn(§ 42 virk./andre virk.) Fysisk tilsyn 09-04-2019 Vis
Rekvireret tilsyn eller møde Fysisk tilsyn 11-06-2020 Vis
Rekvireret tilsyn eller møde Fysisk tilsyn 24-06-2021 Vis
Samlet tilsyn(§ 42 virk./andre virk.) Fysisk tilsyn 20-10-2020 Vis
Samlet tilsyn(§ 42 virk./andre virk.) Fysisk tilsyn 09-11-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 05-10-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelser 23-09-2020 Efterkommet Vis