Grunddata
CVR-nr:
41472650
CHR-nr:
22245
Fagsystemnøgle:
07c694c6-b675-4766-afb1-642139dc6e2d
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Matrikel:
5e - Ulkind By, Ringive
Kommune:
Vejle Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Adresse:
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 12 stk. 1 nr. 2 - Slagtesvinehold, som er godkendt efter tidligere gældende regler i husdyrbrugloventil 210 dyreenheder, hvis der er tale om slagtesvin (over 30 kg), eller 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg).
BAT-konklusioner:
Intensivt opdræt af fjerkræ og svin (Intensive Rearing of Poultry and Pigs, IRPP)
Virksomhedsgruppe:
IE-slagtesvinehold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse slagtesvinehold. (kategori 1a)
Myndighed
Miljømyndighed:
Vejle Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Samlet tilsyn (basis) Fysisk tilsyn 12-01-2017 Vis
Prioriteret Fysisk tilsyn 02-04-2019 Vis
Samlet tilsyn (basis) Fysisk tilsyn 07-07-2020 Vis
Kampagne LAN - 2021 Fysisk tilsyn 30-06-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse §12 2014 Skolevej 3, 7323 Give 19-12-2014 Husdyrgodkendelse Meddelt Vis