OK / YX Diesel truck anlæg
Grunddata
CVR-nr:
39170418
Fagsystemnøgle:
cbb7d560-8f81-4b73-8cd0-f1c5b564f489
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Servicevej 1
4600 Køge
Matrikel:
4cv - Ølby By, Højelse
Kommune:
Køge Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
OK A.M.B.A.
Adresse:
Åhave Parkvej 11
8260 Viby J
Telefon:
89322388
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af § 42 i miljøbeskyttelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder og anlæg.
Myndighed
Miljømyndighed:
Køge Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Opstartstilsyn Fysisk tilsyn 18-08-2020 Vis
Opstartstilsyn Fysisk tilsyn 08-09-2020 Vis
Opstartstilsyn Fysisk tilsyn 21-09-2020 Vis
Opstartstilsyn Fysisk tilsyn 20-10-2020 Vis
Opstartstilsyn Fysisk tilsyn 17-11-2020 Vis
Opstartstilsyn Fysisk tilsyn 13-08-2020 Vis
Opstartstilsyn Fysisk tilsyn 25-08-2020 Vis
Opfølgende tilsyn Fysisk tilsyn 15-12-2020 Vis
Opfølgende tilsyn Fysisk tilsyn 24-11-2020 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 02-03-2022 Vis
Opfølgende tilsyn(§ 42 virk./andre virk. Fysisk tilsyn 23-03-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status