Genbrugssten ApS
Grunddata
CVR-nr:
39098741
P-nr:
1023039326
Fagsystemnøgle:
ded5e8a8-b447-4cac-b1a9-81e1927101cf
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Agdrupvej 3
9700 Brønderslev
Matrikel:
4aa - Thorsmark, Brønderslev Jorder
Kommune:
Brønderslev Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
467700
Myndighed
Miljømyndighed:
Brønderslev Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Ja
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 20-04-2021 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 08-07-2021 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 01-07-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Tillæg til miljøgodkendelse 09-02-2023 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven 09-02-2023 VVM-Afgørelse Meddelt Vis
Tillæg til miljøgodkendelse 23-05-2023 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
VVM-Afgørelse 23-05-2023 VVM-Afgørelse Meddelt Vis