Cura Skadeservice ApS
Grunddata
CVR-nr:
34479372
Fagsystemnøgle:
67739434-3dc7-4b4b-b76f-965d27c4afc4
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Glasmagervej 12
4684 Holme-Olstrup
Matrikel:
8e - Sibberup By, Fensmark
Kommune:
Næstved Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Adresse:
Valhøjs Alle 160B
2610 Rødovre
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af § 42 i miljøbeskyttelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder og anlæg.
Myndighed
Miljømyndighed:
Næstved Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Tilslutningstilladelse til Glasmagervej 12 4684 Holmegaard 01-04-2020 Spildevandstilladelse Meddelt Vis