Vedr. (Eskebjergvej 13) Rasmus Poulsen
Grunddata
CVR-nr:
35937552
Fagsystemnøgle:
30100033104494
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Matrikel:
9a - Føllenslev By, Føllenslev
Kommune:
Kalundborg Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Rasmus Poulsen
Adresse:
Email:
Poulsenis@hotmail.com
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 a, stk 2 nr. 1 - Sohold som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017(kategori 1a) Sohold må ikke etableres uden kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse, hvis husdyrbruget har1) flere end 750 stipladser til søer,
Biaktiviteter:
Landbrug med øvrige dyrehold, Erhvervsmæssigt dyrehold mindre end eller lig med 3 DE og større end størelsesgrænserne jf. § 7 i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter. Ikke omfattet af regelmæssige tilsyn jf. tilsynsbekendtgørelsen, men af § 81 stk 2i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Øvrige dyrehold - erhvervsmæssigt dyrehold - hundehold med 5 eller flere hunde over 18 uger, herunder hundekenneler, hundepensioner jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen nr. 865 af 23. juni 2017 Øvrige dyrehold omfattet af tidligere regler om brugerbetaling - Hundehold Hundepensioner og hundehandler, Hundekenneler og andre hundehold med mere end 9 voksne hunde (over 18 uger) Omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 845 af 23. juni 2017 § 2 pkt 5
BAT-konklusioner:
Intensivt opdræt af fjerkræ og svin (Intensive Rearing of Poultry and Pigs, IRPP)
Virksomhedsgruppe:
IE-sohold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse sohold. (kategori 1a)
Myndighed
Miljømyndighed:
Kalundborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Miljøtilsyn - Basistilsyn Fysisk tilsyn 31-03-2016 Vis
23-04-2018 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 23-04-2018 Vis
26-06-2019 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 26-06-2019 Vis
20-02-2020 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 20-02-2020 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 24-03-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
13-09-2016 00:00:00, Indskærpelse, Miljø 13-09-2016 Meddelt Vis
Indskærpelse 12-04-2022 Meddelt Vis
Indskærpelse 12-04-2022 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Husdyrgodkendelse 08-02-2012 Husdyrgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Godk. Husdyr §16a amm > 3.500kg/år Ikke IED 18-10-2018 Husdyrgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Godkendelse, suppl., husdyrbrug §12 08-02-2012 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Godkendelse, ny, husdyrbrug §12 08-12-2010 Miljøgodkendelse Meddelt Vis