Grunddata
CVR-nr:
29691312
P-nr:
1020601147
Fagsystemnøgle:
c60c0ed9-8d0d-4887-99d1-51fbd547eeda
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Navervej 5
5592 Ejby
Matrikel:
9f - Ejby By, Ejby
Kommune:
Middelfart Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
Biaktiviteter:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
383200
Myndighed
Miljømyndighed:
Middelfart Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Tilsyn efter § 9 Fysisk tilsyn 23-08-2016 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 18-09-2018 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 03-11-2021 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 11-05-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 30-09-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelser 23-02-2022 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse Genvej_2015 28-07-2015 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis