Slamafbrændingsanlæg, Frejlev Renseanlæg
Grunddata
CVR-nr:
32559824
Fagsystemnøgle:
90903120-4386-48fd-bbed-c28d5dc7184c
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Brandtvej 1a
4892 Kettinge
Matrikel:
75d - Frejlev By, Kettinge
Kommune:
Guldborgsund Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S
Adresse:
Gaabensevej 116
4800 Nykøbing F
Telefon:
72441212
Email:
finans@guldborgsundforsyning.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 215. Anlæg, der forbrænder ikke-farligt affald med en kapacitet på mindre end eller lig med 3 tons pr. time.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Guldborgsund Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 22-02-2022 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 26-09-2022 Vis
Tilsyn - klage Fysisk tilsyn 01-12-2022 Vis
Kontroltilsyn - ny virksomhed Fysisk tilsyn 23-11-2021 Vis
Tilsyn - klage Fysisk tilsyn 03-04-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 05-10-2022 Meddelt Vis
Indskærpelser 24-05-2023 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Bygge- anlægstilladelse og Miljøvurdering 07-05-2019 VVM-Afgørelse Meddelt Vis
<Bygge- anlægstilladelse 21-07-2021 Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde Meddelt Vis
Tidsbegrænser godkendelse 12-01-2023 Miljøgodkendelse Bortfaldet/Ophævet Vis
Tillægsgodkendelse slamafbrændingsanlæg, Brandtvej 1a, 4892 Kettinge 26-08-2021 Tillæg til miljøgodkendelse Bortfaldet/Ophævet Vis
Miljøgodkendelse, Slamafbrændingsanlæg på Frejlev Renseanlæg, Brandtvej 1a, 4892 Kettinge 24-07-2019 Miljøgodkendelse Bortfaldet/Ophævet Vis