Peder Andersen
Grunddata
CVR-nr:
11138985
P-nr:
1000187872
CHR-nr:
96037
Fagsystemnøgle:
71000000004017
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Matrikel:
13c - V. Velling By, V. Velling
Kommune:
Favrskov Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 a stk 2 nr. 2, - Slagtesvinehold, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 (kategori 1a) Slagtesvinehold må uanset godkendelsesgrænsen i stk. 1 ikke etableres uden kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse, hvis husdyrbruget har2) flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg)
Biaktiviteter:
Landbrug med øvrige dyrehold, Erhvervsmæssigt dyrehold mindre end eller lig med 3 DE og større end størelsesgrænserne jf. § 7 i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter. Ikke omfattet af regelmæssige tilsyn jf. tilsynsbekendtgørelsen, men af § 81 stk 2i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Øvrige dyrehold - erhvervsmæssigt dyrehold - hundehold med 5 eller flere hunde over 18 uger, herunder hundekenneler, hundepensioner jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen nr. 865 af 23. juni 2017 Øvrige dyrehold omfattet af tidligere regler om brugerbetaling - Hundehold Hundepensioner og hundehandler, Hundekenneler og andre hundehold med mere end 9 voksne hunde (over 18 uger) Omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 845 af 23. juni 2017 § 2 pkt 5
BAT-konklusioner:
Intensivt opdræt af fjerkræ og svin (Intensive Rearing of Poultry and Pigs, IRPP)
Virksomhedsgruppe:
IE-slagtesvinehold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse slagtesvinehold. (kategori 1a)
Branchekode:
14620
Myndighed
Miljømyndighed:
Favrskov Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
31-10-2017 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 31-10-2017 Vis
01-07-2014 00:00:00, Tilsyn, Anmeldt (samlet tilsyn afslut.) Fysisk tilsyn 01-07-2014 Vis
20-07-2018 00:00:00, Miljøtilsyn Administrativt tilsyn 20-07-2018 Vis
17-12-2019 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 17-12-2019 Vis
10-11-2020 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 10-11-2020 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 08-06-2022 Vis
Kampagne tilsyn Administrativt tilsyn 03-10-2022 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 15-06-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
10-11-2017 00:00:00, Indskærpelse, Dyrehold, antal dyr på bedriften 10-11-2017 Meddelt Vis
10-11-2017 00:00:00, Indskærpelse, Krav til fodring 10-11-2017 Meddelt Vis
03-12-2020 00:00:00, Indskærpelse, Miljø 03-12-2020 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
§ 12 godkendelse 16-06-2014 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
§ 27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af gæstæt kornsilo på Dengsøvej 7, 8860 Ulstrup 15-04-2016 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis
10-04-2018 00:00:00, Godk. Husdyr §16a stk 2 nr 2 slagtesvin > 2.000 stipladser 10-04-2018 Husdyrgodkendelse Meddelt Vis
Godkendelse, ny, husdyrbrug §12 16-06-2014 Husdyrgodkendelse Bortfaldet/Ophævet Vis
Godk. Husdyr §16a stk 2 nr 2 slagtesvin > 2.000 stipladser 10-04-2018 Husdyrgodkendelse Meddelt Vis