Ørsted - Pier 3 Aalborg Østhavn
Grunddata
CVR-nr:
27446469
P-nr:
1023307118
Fagsystemnøgle:
1c83ba4c-2615-44fe-a485-a0688fb9c925
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Savannevej 20
9220 Aalborg Øst
Matrikel:
10i - Klarup By, Klarup
Kommune:
Aalborg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
382200
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 01-12-2016 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 11-07-2018 Vis
Kampagne 1, 2018: Overvågningsboringer Fysisk tilsyn 11-07-2018 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 21-05-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Godkendelse af nedlukningsplan 13-12-2006 Revurdering Meddelt Vis
Revurdering af miljøgodkendelse for hele deponeringsanlægget 25-04-2019 Revurdering Meddelt Vis