Jysk Genbrug A/S
Grunddata
CVR-nr:
28477821
P-nr:
1011102413
Fagsystemnøgle:
2e235278-bf25-44c2-b675-cd35a2fcc4e1
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Bøgstedvej 61
9800 Hjørring
Matrikel:
1fx - Bøgsted Hgd., Astrup
Kommune:
Hjørring Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Biaktiviteter:
K 203. Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af eller punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.
Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed, herunder endestationer (for mere end een linie), terminaler og remiser for busser. Redningsstationer.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
381100
Myndighed
Miljømyndighed:
Hjørring Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn Fysisk tilsyn 11-10-2016 Vis
tilsyn Fysisk tilsyn 13-04-2015 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 29-08-2017 Vis
Tilsyn efter §7 Fysisk tilsyn 27-03-2018 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 28-02-2018 Vis
Tilsyn efter §7 Fysisk tilsyn 04-07-2018 Vis
Tilsyn efter §7 Fysisk tilsyn 09-10-2018 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 17-12-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status