Vestermarkens Savværk.
Grunddata
CVR-nr:
12344805
P-nr:
1000372201
Fagsystemnøgle:
79100000000089
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Holstebrovej 84B
8800 Viborg
Matrikel:
560dl - VIBORG MARKJORDER
Kommune:
Viborg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
VESTERMARKENS SAVVÆRK V/MOGENS GUNDELUND JENSEN
Adresse:
Holstebrovej 84
8800 Viborg
Telefon:
86623691
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af §42 i miljøbeskyttelsesloven, undtagen vindmøller
Branchekode:
161000
Myndighed
Miljømyndighed:
Viborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
17-05-2016 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 17-05-2016 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status