Lars Holmegaard Larsen.
Grunddata
CVR-nr:
14966080
Fagsystemnøgle:
344d4888-649a-44b7-8797-f4257705bdf5
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Voldbyvej 5
5500 Middelfart
Matrikel:
4a - Voldby By, Kauslunde
Kommune:
Middelfart Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
LARS HOLMEGAARD LARSEN
Adresse:
Egerupvej 8
5610 Assens
Telefon:
64741088
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E i intervallet: 750 kg NH3-N pr. år < E ≤ 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED, men omfattet af BAT(kategori 1b)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Middelfart Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Tilsyn efter § 9 Administrativt tilsyn 28-05-2018 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 02-08-2018 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 10-08-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 02-05-2018 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
§ 16 b miljøtilladelse til svineproduktionen på Voldbyvej 5, 5500 Middelfart 24-01-2019 Husdyrtilladelse Meddelt Vis