Niels Noer Høgild
Grunddata
CVR-nr:
40701184
P-nr:
1024929678
CHR-nr:
56536
Fagsystemnøgle:
76806982-a83c-48dc-a3c9-11d1bdffa3df
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Vester Sognstrupvej 1
7500 Holstebro
Matrikel:
15a - Skinbjerg By, Nr. Felding
Kommune:
Holstebro Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 a - Husdyrbrug, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E: E > 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED (kategori 1b)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Branchekode:
14100
Myndighed
Miljømyndighed:
Holstebro Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Landbrug, basistilsyn Fysisk tilsyn 30-11-2017 Vis
§ 9 AKUT tilsyn (klager/uheld) - HUSDYR Fysisk tilsyn 26-07-2018 Vis
Landbrug, prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 11-04-2019 Vis
§ 9 OPFØLGENDE TILSYN SAMME ÅR(HUSDYR) Fysisk tilsyn 23-05-2019 Vis
§ 9 OPFØLGENDE TILSYN SAMME ÅR(HUSDYR) Fysisk tilsyn 28-05-2019 Vis
Basistilsyn på Vestersognstrupvej 1, 7500 Holstebro Fysisk tilsyn 02-07-2020 Vis
Opfølgning på reparation af gyllebeholder Administrativt tilsyn 07-12-2020 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 14-01-2022 Vis
§9 tilsyn Fysisk tilsyn 01-03-2022 Vis
§9 tilsyn Fysisk tilsyn 16-05-2022 Vis
Prioriteret tilsyn - Opfølgning op beholderkontrol Administrativt tilsyn 10-08-2022 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 28-06-2023 Vis
Kampagne tilsyn Fysisk tilsyn 21-02-2024 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 11-04-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 04-12-2017 Meddelt Vis
Indskærpelse 04-12-2017 Meddelt Vis
Indskærpelse 18-01-2022 Efterkommet Vis
Indskærpelse - ensilagespild fra forplads og randzone skal fjernes 18-01-2022 Efterkommet Vis
Indskærpelse 03-03-2022 Efterkommet Vis
Indskærpelse - manglende overdækning af møddingsplads 18-01-2022 Efterkommet Vis
Indskærpelse - indretning af møddingsplads - manglende randzone omkring afløb 18-01-2022 Efterkommet Vis
Indskærpelse - reparartion af fuge på møddingspladsens bagmur 18-01-2022 Efterkommet Vis
Indskærpelse 21-01-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelse 03-03-2022 Efterkommet Vis
Indskærpelse 03-03-2022 Efterkommet Vis
Indskærpelse 03-03-2022 Efterkommet Vis
Indskærpelse vedr. risiko for forurening via brønd 29-06-2023 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
§ 16a Miljøgodkendelse 01-07-2022 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Tillæg nr. 1 til § 16a miljøgodkendelse 24-07-2023 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
§ 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbruget Vester Sognstrupvej 1, 7500 Holstebro 30-09-2010 Husdyrgodkendelse Bortfaldet/Ophævet Vis
§ 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbruget Vester Sognstrup - Vester Sognstrupvej 1, 7500 Holstebro 19-08-2013 Husdyrgodkendelse Bortfaldet/Ophævet Vis
Tillæg nr. 1 til § 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbrugbruget - Vester Sognstrupvej 1, 7500 Holstebro 07-05-2015 Tillægsgodkendelse til Husdyrgodkendelse Bortfaldet/Ophævet Vis