Udlægning af restprodukter - Vennelyst
Grunddata
CVR-nr:
26526442
Fagsystemnøgle:
5fc7e1f6-f905-4f13-a7f6-2dce88e20add
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Hedevold 8
9800 Hjørring
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Vennelyst Ingeniør- og entreprenørforretning v/Jan Iver Christiansen
Adresse:
Frederikshavnsvej 235A
9800 Hjørring
Telefon:
98921466
Email:
lone@vennelyst.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Hjørring Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse til udlægning af retsprodukter 03-03-2020 Miljøgodkendelse Meddelt Vis