Vedr. Bøstrupvej 41 Ejer: Keld Nielsen, Slagstrupvej 8, 4200 Slagelse, forpagter Nieos Ole Sørensen, Munchvej 2
Grunddata
CVR-nr:
34824452
P-nr:
1018140388
Fagsystemnøgle:
31900333002618
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Matrikel:
21f - Knudstrup By, Gierslev
Kommune:
Kalundborg Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
H § 11 - Husdyrbrug, som er godkendt efter tidligere gældende regler i husdyrbrugloven til husdyrbrug indenfor intervallet 75 < DE ≤ 250 - svarende til en §11 godkendelse eller §11, stk 3 tillæg - omfattet af BAT(kategori 1b) Pelsdyrfarme, som er godkendt efter de tidligere gældende regler i husdyrbruglovens § 11 og omfattet af bekendtgørelse om pelsdyrfarme indenfor intervallet 25 < DE ≤ 250 - omfattet af BAT(kategori 1b)
Biaktiviteter:
Landbrug med øvrige dyrehold, Erhvervsmæssigt dyrehold mindre end eller lig med 3 DE og større end størelsesgrænserne jf. § 7 i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter. Ikke omfattet af regelmæssige tilsyn jf. tilsynsbekendtgørelsen, men af § 81 stk 2i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Øvrige dyrehold - erhvervsmæssigt dyrehold - hundehold med 5 eller flere hunde over 18 uger, herunder hundekenneler, hundepensioner jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen nr. 865 af 23. juni 2017 Øvrige dyrehold omfattet af tidligere regler om brugerbetaling - Hundehold Hundepensioner og hundehandler, Hundekenneler og andre hundehold med mere end 9 voksne hunde (over 18 uger) Omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 845 af 23. juni 2017 § 2 pkt 5
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Branchekode:
15000
Myndighed
Miljømyndighed:
Kalundborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
14-09-2018 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 14-09-2018 Vis
Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 27-04-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Godkendelse, suppl., husdyrbrug §11 07-07-2017 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Godkendelse, ny, husdyrbrug §11 23-03-2011 Miljøgodkendelse Meddelt Vis