European Protein A/S
Grunddata
CVR-nr:
33643675
P-nr:
1017987824
Fagsystemnøgle:
3717306d-31e0-4421-9e13-dd844f5ffadb
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Matrikel:
1p - Haughus, Jelling
Kommune:
Vejle Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
E 207: Foderstofvirksomheder, herunder grønttørring og grøntpilleproduktion, med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 200 tons pr. dag, men mindre end eller lig med 300 tons pr. dag eller mere end 200 tons pr. dag, men mindre end eller lig med 600 tons pr. dag, hvis anlægget er i drift højst 90 på hinanden følgende dage. Foderstofvirksomheder som fermenterer og ovntørrer vegetabilske og/eller animalske råvarer, og som ikke er omfattet af listepunkt 6.4b i bilag 1. <p>Aktiviteten kan være omfattet af punkt 6, hvis kapacitetsgrænserne er større end de angivne. Gå tilbage til oversigten, og vælg 6.4.b)ii) 9. Foderstofvirksomheder.</p>
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
16300
Myndighed
Miljømyndighed:
Vejle Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Tilsyn - Prioriteret Fysisk tilsyn 27-05-2016 Vis
Tilsyn - Prioriteret Fysisk tilsyn 31-05-2016 Vis
Tilsyn § 9 (opfølg, møder, klager, uheld Fysisk tilsyn 30-01-2017 Vis
Samlet tilsyn (basis) Fysisk tilsyn 21-09-2016 Vis
Prioriteret Fysisk tilsyn 31-10-2017 Vis
Tilsyn § 9 (opfølg, møder, klager, uheld Fysisk tilsyn 06-03-2017 Vis
Samlet tilsyn (basis) Fysisk tilsyn 12-09-2019 Vis
Prioriteret Fysisk tilsyn 24-06-2020 Vis
Tilsyn § 9 (opfølg, møder, klager, uheld Fysisk tilsyn 04-01-2021 Vis
Prioriteret Fysisk tilsyn 03-03-2022 Vis
Samlet tilsyn (basis) Fysisk tilsyn 05-10-2022 Vis
Prioriteret Administrativt tilsyn 10-02-2023 Vis
Tilsyn, Naboklage (§42) Fysisk tilsyn 27-06-2016 Vis
Tilsyn, Naboklage (§42) Fysisk tilsyn 08-09-2016 Vis
Tilsyn, Naboklage (§42) Fysisk tilsyn 08-09-2016 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 19-12-2016 Meddelt Vis
Indskærpelser 28-04-2017 Meddelt Vis
Indskærpelse 30-05-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 30-05-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 13-07-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 13-07-2016 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse til drift af tørreri og lugtrenseanlæg 18-12-2017 Miljøgodkendelse Meddelt Vis