Lars Peder Hansen
Grunddata
CVR-nr:
21715182
CHR-nr:
59736
Fagsystemnøgle:
8c91e114-15ec-4436-9e76-4eb81fdff10a
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Højbyvej 105
5220 Odense SØ
Matrikel:
20a - Allerup By, Allerup
Kommune:
Odense Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
LARS PEDER HANSEN
Adresse:
Søgårdsvej 16
5792 Årslev
Telefon:
65958120
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E i intervallet: 750 kg NH3-N pr. år < E ≤ 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED, men omfattet af BAT(kategori 1b)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Odense Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis - Varslet Fysisk tilsyn 09-05-2017 Vis
§9-tilsyn, Uvarslet Fysisk tilsyn 03-05-2017 Vis
§9-tilsyn, Uvarslet Fysisk tilsyn 03-05-2017 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse af husdyrbrug 21-12-2017 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
§16b tilladelse Højbyvej 105 06-12-2019 Husdyrtilladelse Meddelt Vis