Miljøservice
Grunddata
CVR-nr:
13683891
Fagsystemnøgle:
71000000005025
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Hingevej 8
8370 Hadsten
Matrikel:
5a - Hinge By, Nr. Galten
Kommune:
Favrskov Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
MILJØSERVICE A/S
Adresse:
Ådalen 13A
6600 Vejen
Telefon:
75383999
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Favrskov Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
23-10-2018 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 23-10-2018 Vis
Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 26-01-2021 Vis
§9 tilsyn Fysisk tilsyn 31-03-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 31-03-2022 Meddelt Vis