Oprensning i Randbøldalsøerne, Malakitgrønt
Grunddata
CVR-nr:
29189900
P-nr:
1003342222
Fagsystemnøgle:
8a7a24ed-2f1b-40f4-a2a5-40579fb042cf
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Matrikel:
145a - Vejle Bygrunde
Kommune:
Vejle Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
841300
Myndighed
Miljømyndighed:
Vejle Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Samlet tilsyn (basis) Fysisk tilsyn 21-12-2021 Vis
Tilsyn § 9 (opfølg, møder, klager, uheld Fysisk tilsyn 06-04-2022 Vis
Tilsyn § 9 (opfølg, møder, klager, uheld Administrativt tilsyn 10-10-2022 Vis
Tilsyn § 9 (opfølg, møder, klager, uheld Administrativt tilsyn 10-10-2022 Vis
Samlet tilsyn (basis) Fysisk tilsyn 29-03-2023 Vis
Prioriteret Fysisk tilsyn 29-11-2021 Vis
Opstartstilsyn Fysisk tilsyn 03-11-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Påbud 26-01-2022 Meddelt Vis