Give Genbrugsplads
Grunddata
CVR-nr:
29189900
P-nr:
1003336855
Fagsystemnøgle:
d5efa655-1e5a-468e-95ec-0438f810d579
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Matrikel:
3o - Donneruplund, Give
Kommune:
Vejle Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 211. Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3.
Biaktiviteter:
K 214. Anlæg til kompostering af affald og evt. andre materialer, bortset fra aktiviteter etableret i forbindelse med et husdyrbrug, med en kapacitet for tilførsel af affald på mere end 100 tons pr. år, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.3 i bilag 1. Bilag 5.3 har overskriften "5.3 Nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald".
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
381100
Myndighed
Miljømyndighed:
Vejle Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Samlet tilsyn (basis) Fysisk tilsyn 06-09-2017 Vis
Tilsyn § 9 (opfølg, møder, klager, uheld Administrativt tilsyn 26-10-2017 Vis
Kampagne IMT - 2017 - Oplag kemi/olie Fysisk tilsyn 06-09-2017 Vis
Samlet tilsyn (basis) Fysisk tilsyn 20-02-2020 Vis
Samlet tilsyn (basis) Fysisk tilsyn 14-12-2022 Vis
Prioriteret Fysisk tilsyn 23-05-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 01-04-2020 Meddelt Vis
Indskærpelser 01-04-2020 Meddelt Vis
Indskærpelser 01-04-2020 Meddelt Vis
Indskærpelser 14-12-2022 Efterkommet Vis
Indskærpelser 01-04-2020 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Revision af miljøgodkendelse til Give Genbrugsplads 16-05-2019 Revurdering Meddelt Vis