Gartneriet Burgaard Aps
Grunddata
CVR-nr:
36117923
Fagsystemnøgle:
705e9f2f-c8ef-45fd-9140-545e5086f3ad
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Sanderumgårdvej 32
5220 Odense SØ
Matrikel:
7g - Davinde By, Davinde
Kommune:
Odense Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
v/Ulla Burgaard
Adresse:
Sanderumgårdvej 32
5220 Odense SØ
Telefon:
65973727
Email:
ulla.burgaard@gmail.com
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af § 42 i miljøbeskyttelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder og anlæg.
Branchekode:
11100
Myndighed
Miljømyndighed:
Odense Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Opfølgende tilsyn Fysisk tilsyn 18-05-2018 Vis
Opfølgende tilsyn Fysisk tilsyn 22-02-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status