Knud Rasmussen
Grunddata
CVR-nr:
15140003
CHR-nr:
99239
Fagsystemnøgle:
6f6d32ec-1bad-49cf-a2a5-de053039b8d2
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Matrikel:
12a - Nr. Vilstrup By, Skibet
Kommune:
Vejle Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
P.R. ENNER ApS
Adresse:
Telefon:
75864006
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E i intervallet: 750 kg NH3-N pr. år < E ≤ 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED, men omfattet af BAT(kategori 1b)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Vejle Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Samlet tilsyn (basis) Fysisk tilsyn 16-02-2017 Vis
Prioriteret Fysisk tilsyn 04-12-2018 Vis
Prioriteret Fysisk tilsyn 25-11-2020 Vis
Prioriteret Fysisk tilsyn 20-04-2021 Vis
Samlet tilsyn (basis) Fysisk tilsyn 24-05-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 15-03-2017 Meddelt Vis
Indskærpelser 10-06-2022 Meddelt Vis
Indskærpelser 25-11-2020 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøtilladelse Karensdalvej 100 03-05-2023 Husdyrtilladelse Meddelt Vis