Ejsing Biogas
Grunddata
CVR-nr:
13466998
P-nr:
1000569267
Fagsystemnøgle:
1da2e034-cfb0-47af-a88d-e54c30759a19
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Vinderupvej 26
7830 Vinderup
Matrikel:
6a - Ejsing By, Ejsing
Kommune:
Holstebro Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.3.b.i) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, hvorunder aktiviteten i) Biologisk behandling finder sted, dog undtaget aktiviteter omfattet af direktiv 91/271/EØF om rensning af byspildevand. Hvis den eneste affaldsbehandlingsaktivitet, der finder sted, er anaerob nedbrydning, er kapacitetstærsklen for denne aktivitet 100 tons pr. dag.
BAT-konklusioner:
Affaldsbehandling (Waste Treatment, WT)
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
14100
Myndighed
Miljømyndighed:
Holstebro Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn - anlæg endnu ikke opført Fysisk tilsyn 09-12-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
MILJØGODKENDELSE af biogasanlæg Ejsing Biogas Vinderupvej 26, 7830 Vinderup 05-03-2018 Miljøgodkendelse Meddelt Vis